Tiede BIOEFFECT EGF Seerumin takana


Loading Player

Seuraa meitä:

Vihreää bioteknologiaa

Óli with barley plants DLP.jpg

Iän myötä iho käy yhä herkemmäksi kemikaa­leille, hajusteille ja monille high street -kos­me­tii­kan ja ihonhoitoaineiden sisältämille ai­nek­sille. Juuri siksi BIOEFFECTin puhtaus ja ihon luon­nol­liset parane­mis­ominaisuudet ovat kes­kei­siä tut­ki­muksellemme ja tuotekehittelyllem­me. Luon­non­voimien ja alkuaineiden puhtauden in­noittamina johtavat tiedemie­hem­me ovat omistautuneet pyrkimyksille tuot­taa läpimurtava seerumi osoittamaan tie uuden sukupolven vanhene­mista ehkäiseville ihonhoito­tuotteille.

BIOEFFECT-tuotteet ovat maailman ensimmäiset ihonhoitotuotteet, jotka sisältävät kasveissa valmistettuja solukasvutekijöitä. Patentoitavaa bio­tek­niik­kaa käyttäen solukasvutekijöitä on viety ohran siemeniin. Ohra on kas­va­tettu Islannin uusiutuvalla geotermisellä energialla lämmitetyissä ja va­lais­tuissa nykyaikaisissa kasvihuoneissa vulkaanisessa hohkakivessä ja kas­teltu puhtaalla lähdevedellä. Tällä vihreällä biotekniikalla vältetään ta­van­omaiseen, bakteereissa tai eläinsoluissa tehtävään tuotantoon liittyvä bakteerimyrkkyjen ja mahdollinen ihmisen aiheuttama infektion vaara.

Yhteistyössä biokemian ja dermatologian johtavien asiantuntijoiden kans­sa olemme onnistuneet yhdistämään ainutlaatuinen epidermaalinen kasvu­te­ki­jä, EGF vain puhtaimpiin soveltuviin aineksiin käyttämättä min­kään­lai­sia säilöntäaineita, hajusteita tai tarpeettomia kemikaaleja ja luo­maan tuote, joka vahvistaa see­rumin vaikuttavaa uudistuskykyä ja joka sa­malla täy­den­tää, kosteut­taa, ravitsee ja uudistaa ihoa tuoden uutta heleyttä jopa erit­täin rasittu­neel­le ja herkälle iholle.